Magra

Birgitta Larsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6873316

Torbjörn Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-2120140

Mariette Andersson

Kassör, Ledamot 070-9206613

Torbjörn Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 076-8520896

Conny Birgersson

Ledamot 0707-907636

Edgar Raldén

Ledamot 0708-243 156

Martin Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-3942103

Valberedning

Sven Andersson

Valberedning, sammankall. 073-5110451

Solveig Raldén

Valberedning, ledamot 070-8243156

Stig Blideskog

Valberedning, ledamot 073-8418999