Magra

Birgitta Larsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0706873316

Torbjörn Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0702120140

Mariette Andersson

Kassör, Ledamot 0709206613

Anders Johansson

Ledamot 0706301887

Edgar Raldén

Ledamot 0708243156

Torbjörn Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0768520896

Thorvald Svensson

Ledamot 0767969897

Martin Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0703942103

Valberedning

Sven Andersson

Valberedning, sammankall. 0735110451

Solveig Raldén

Valberedning, ledamot 0708243156

Lars Larsson

Valberedning, ledamot 0706873316