Magra

Birgitta Larsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6873316

Torbjörn Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-2120140

Mariette Andersson

Kassör, Ledamot 070-9206613

Edgar Raldén

Ledamot 0708-243 156

Torbjörn Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 076-8520896

Thorvald Svensson

Ledamot 076-7969897

Martin Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-3942103

Valberedning

Sven Andersson

Valberedning, sammankall. 073-5110451

Solveig Raldén

Valberedning, ledamot 070-8243156

Lars Larsson

Valberedning, ledamot 070-6873316