Långared

Mats Gustafsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9944018

Erik Sundell

Vice ordförande, Ledamot 0708744399

Richard Schwartz

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 073-3643319

Lars-Uno Andersson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-453177

Tomas Karlsson

Ledamot 0733-425411

Per Hällnevik

Ledamot 070-2272951

Joel Wängberg

Ledamot 070-2029939

Hans Johansson

Flyghavreansvarig 070-8595491

Valberedning

Fredrik Kulin

Valberedning, sammankall. 0706-110567

Kent Svensson

Valberedning, ledamot 0708-727883

Johan Berggren

Valberedning, ledamot 073-8371853