Alingsåsnejden

Andreas Johnsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0706495660

Erik Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0761038570

Lennart Zackrisson

Sekreterare, Ledamot 0793007268

Ulrica Larsson

Kassör, Ledamot 0322-55153

Hans Kvarnström

Ledamot 0322-53021

Andreas Eriksson

Ledamot 0708351380

Roland Andersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705623542

Anders Svensson

Ledamot 0322-50710

Valberedning

Sven Samuelsson

Valberedning, sammankall. 0322-50194

Stig Svensson

Valberedning, ledamot 0763283835