Alingsåsnejden

Andreas Johnsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6495660

Erik Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0761038570

Lennart Zackrisson

Sekreterare, Ledamot 0793007268

Ulrica Larsson

Kassör, Ledamot 0705703941

Hans Kvarnström

Ledamot 0322-53021

Andreas Eriksson

Ledamot 0708351380

Anders Svensson

Ledamot 0322-50710

Valberedning

Sven Samuelsson

Valberedning, sammankall. 0322-50194

Stig Svensson

Valberedning, ledamot 0763283835