Lerum

Lars Petersson

Ordförande, Ledamot 070-7593487

Kent Johansson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7603840

Katarina Farinder

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-2613571

Andreas Svensson

Ledamot 070-6268751

Per Petersson

Ledamot 073-9425599

Christer Haglin

Ledamot 070-6395489

Sven Stansvik

Flyghavreansvarig 073-3148766

Valberedning

Mats Larsson

Valberedning, sammankall. 0708-433366

Lennart Edvardsson

Valberedning, ledamot 073-3333139