Lerum

Per Petersson

Ordförande, Ledamot 0739425599

Kent Johansson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0707603840

Katarina Farinder

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0702613571

Andreas Svensson

Ledamot 0706268751

Christer Haglin

Ledamot 0706395489

Lars Petersson

Ledamot 0707593487

Sven Stansvik

Flyghavreansvarig 0733148766

Valberedning

Mats Larsson

Valberedning, sammankall. 0708433366

Lennart Edvardsson

Valberedning, ledamot 0733333139