Härryda

Alexander Huss

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706828070

Roger Persson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 070-3758724

Emma Nevander

Sekreterare, Ledamot 0704988204

Jonas Johansson

Ledamot 0708941220

Carolina Råberg

Ledamot 0762066055

Stig Samuelsson

Jakt- och viltansvarig 0707308187

Valberedning

Stig Samuelsson

Valberedning, sammankall. 0707308187

Markus Johansson

Valberedning, ledamot 0703686182

Jan Johansson

Valberedning, ledamot 0703941950