Härryda

Lilian Samuelsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6945568

Roger Persson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 0703-758724

Emma Nevander

Sekreterare, Ledamot 070-4988204

Jonas Johansson

Ledamot 0708-941220

Carolina Råberg

Ledamot 076-2066055

Stig Samuelsson

Jakt- och viltansvarig 070-7308187

Valberedning

Stig Samuelsson

Valberedning, sammankall. 070-7308187

Markus Johansson

Valberedning, ledamot 070-3686182

Jan Johansson

Valberedning, ledamot 070-3941950