Hisingen

Mattias Olsson

Ordförande, Ledamot 0705135902

Helena Richardsson

Vice ordförande, Ledamot 073-6554029

Bertil Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3960629

Rune Karlsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705342775

Lennart Andersson

Ledamot 0707122814

Anders Klasson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0736124442

Anders Eriksson

Ledamot 031-573281

Valberedning

Sven-Erik Ekedahl

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0702912202

Kerstin Olsson

Valberedning, ledamot 0705545733