Hisingen

Mattias Olsson

Ordförande, Ledamot 070-5135902

Helena Richardsson

Vice ordförande, Ledamot 073-6554029

Bertil Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703-960629

Rune Karlsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5342775

Lennart Andersson

Ledamot 0707122814

Anders Klasson

Ledamot, Flyghavreansvarig 073-6124442

Valberedning

Sven-Erik Ekedahl

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0702-912202

Kerstin Olsson

Valberedning, ledamot 070-5545733