Harestad

Benny Olsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706267659

Fredhy Emanuelsson

Vice ordförande, Ledamot 0707671779

Göran Söderström

Sekreterare, Ledamot 0706218280

Mats Carlsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0703617678

Lennart Jönsson

Ledamot 0705220115

Jan Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0303-220055

Valberedning

Roland Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0303-220309

Christian Johansson

Valberedning, ledamot 0703085505