Harestad

Benny Olsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706-267659

Fredhy Emanuelsson

Vice ordförande, Ledamot 0707-671779

Göran Söderström

Sekreterare, Ledamot 070-6218280

Mats Carlsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3617678

Lennart Jönsson

Ledamot 0705-220115

Jan Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0303-220055

Valberedning

Roland Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0303-220309

Birgit Lorentsson

Valberedning, ledamot

Christian Johansson

Valberedning, ledamot 070-3085505