Hålta

Martin Gustavsson

Ordförande, Ledamot 073-5050576

Therese Franksson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-9619476

Robert Eriksson

Sekreterare, Ledamot 073-3330284

Agneta Christofferson

Kassör, Ledamot 073-3884195

Thomas Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5222044

Ingemar Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5414149

Martin Niklasson

Ledamot 0737-451525

Joakim Alfredsson

Jakt- och viltansvarig 0709507899

Valberedning

Anders Hall

Valberedning, sammankall. 070-6005565

Reimer Franksson

Valberedning, ledamot 070-8836848