Hålta

Martin Gustavsson

Ordförande, Ledamot 076-3135595

Therese Franksson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0709619476

Robert Eriksson

Sekreterare, Ledamot 0733330284

Agneta Christofferson

Kassör, Ledamot 0733884195

Martin Niklasson

Ledamot 0737451525

Thomas Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705222044

Joakim Alfredsson

Jakt- och viltansvarig 0709507899

Valberedning

Anders Hall

Valberedning, sammankall. 0706005565

Andreas Franksson

Valberedning, ledamot 0733447622