Romelanda

Carl-Olof Samuelsson

Ordförande, Ledamot 070-5171759

Mats Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5415714

Ing-Marie Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-4695467

Beatrice Andersson

Kassör, Ledamot 070-3523162

Roger Warnvik

Ledamot 073-7713791

Lars-Harry Svensson

Ledamot 0703-464064

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3705487

Sven Aronsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2934434

Valberedning

Ulf Karmark

Valberedning, sammankall. 070-5420478

Julia Bengtsson

Valberedning, ledamot 0707-882072

Herbert Hildesson

Valberedning, ledamot 070-9223392