Romelanda

Carl-Olof Samuelsson

Ordförande, Ledamot 0705171759

Mats Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705415714

Ing-Marie Svensson

Sekreterare, Ledamot 0704695467

Beatrice Andersson

Kassör, Ledamot 0703523162

Roger Warnvik

Ledamot 0737713791

Lars-Harry Svensson

Ledamot 0703464064

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0703705487

Sven Aronsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702934434

Valberedning

Ulf Karmark

Valberedning, sammankall. 0705420478

Julia Bengtsson

Valberedning, ledamot 0707882072

Marcus Byberg

Valberedning, ledamot 0703505352