Ale Södra

Maria Hansson

Ordförande, Ledamot 073-5270571

Krister Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-8408827

Annika Svensson

Sekreterare, Ledamot 0722523931

Lena Högberg

Ledamot 070-5744133

Peter Glennbrant

Ledamot, Medlemsansvarig 070-6423722

Bengt Borgström

Ledamot 073-9773841

Martin Petersson

Ledamot 070-3612492

Stefan Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-3326828

Mattias Borgström

Flyghavreansvarig 0707-416665

Valberedning

Martin Tallheden

Valberedning, sammankall. 070-8192410

Thord Olsson

Valberedning, ledamot 0303-743200

Charlotte Jonsson

Valberedning, ledamot