Skepplanda-Hålanda

Bo Carlsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706-412402

Jan-Åke Bernsten

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 070-5716283

Per Johansson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7315285

Bengt Svensson

Ledamot 0702-998317

Ingela Thunberg

Ledamot 0303-338622

Valberedning

Leif Andersson

Valberedning, sammankall. 070-8338236

Håkan Persson

Valberedning, ledamot 0739-802257