Lödösetrakten

Gunnar Göranson

Ordförande, Ledamot 070-5906065

Tina Åkesson

Vice ordförande, Ledamot 0730-533228

Hans Gustafsson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6326139

Bernt Nilsson

Kassör, Ledamot 073-0507385

Martin Andersson

Ledamot, Medlemsansvarig 0709-206136

Per Magnusson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5126432

Valberedning

Hans Åkesson

Valberedning, sammankall. 0730-533228

Bengt Söderlund

Valberedning, ledamot 070-5240326

Andreas Andersson

Valberedning, ledamot 073-9416324