Västerlanda

Michael Grönlund

Ordförande, Ledamot 070-8580115

Kjell Arvidsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-9390656

Jakob Andersson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3706915

David Ivarsson

Kassör, Ledamot 0706-609585

Lars Lundgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5628161

Nicolina Andersson

Ledamot 072-3628802

Anette Samuelsson

Ledamot 076-0155526

Valberedning

Kjell Johansson

Valberedning, sammankall. 0706-250697

Leif Renwall

Valberedning, ledamot 070-6947001