Varolabygdens

Gösta Kvick

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0733421006

Henrik Örnberg

Sekreterare, Ledamot 0707301863

Jonas Larsen

Kassör, Ledamot

Anton Liberg

Ledamot

Wiktor Lundblad

Ledamot 0708618124

Bengt Gökstorp

Jakt- och viltansvarig 0703312155

Anders Ivarsson

Flyghavreansvarig 0731812238

Valberedning

Irene Söderberg

Valberedning, sammankall. 0731834297

Carolina Larsen

Valberedning, ledamot 0705980360

Sofia Eliasson

Valberedning, ledamot 0738124600