Jörlanda

Inger Pettersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0702054658

Hans Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0707606645

Mikael Wall

Sekreterare, Ledamot 0709627611

Kristina Jansson

Kassör, Ledamot 0706185734

Martin Gunnarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705228027

Valberedning

Curt Jansson

Valberedning, sammankall. 0760365356

Morgan Osbeck

Valberedning, ledamot 0703152904

Kurt Johansson

Valberedning, ledamot 0733996865