Jörlanda

Inger Pettersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0702054658

Hans Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0707-606645

Mikael Wall

Sekreterare, Ledamot 0709-627611

Kristina Jansson

Kassör, Ledamot 070-6185734

Martin Gunnarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5228027

Valberedning

Morgan Osbeck

Valberedning, sammankall. 070-3152904

Kurt Johansson

Valberedning, ledamot 073-3996865

Curt Jansson

Valberedning, ledamot 070-3407394