Ödsmål-Norum

Daniel Svensson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0703596487

Agneta Hansson

Vice ordförande, Ledamot 0702752575

Håkan Blidberg

Sekreterare, Ledamot 0739320451

Roger Norén

Kassör, Ledamot 0705432661

Per Larsson

Ledamot 0706480710

Christer Johansson

Ledamot 0705640002

Rasmus Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0707939844

Björn Johansson

Flyghavreansvarig 030365101

Valberedning

Eva Hasselgren

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0704611392

Nils Bengtsson

Valberedning, ledamot 0706943398

Nic Larson

Valberedning, ledamot 0725272339