Ödsmål-Norum

Daniel Svensson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3596487

Agneta Hansson

Vice ordförande, Ledamot 070-2752575

Håkan Blidberg

Sekreterare, Ledamot 073-9320451

Roger Norén

Kassör, Ledamot 070-5432661

Per Larsson

Ledamot 070-6480710

Christer Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5640002

Björn Johansson

Flyghavreansvarig 030365101

Valberedning

Eva Hasselgren

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-4611392

Nils Bengtsson

Valberedning, ledamot 0706-943398

Nic Larson

Valberedning, ledamot 0705-776573