Tjörn

Anders Jonsson

Ordförande, Ledamot 070-5588700

Henry Hermansson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6353155

Roger Börjesson

Ledamot 070-3066047

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5376522

Per-Olof Olofsson

Ledamot 070-3774783

Lars-Gunnar Andersson

Ledamot 070-6561318

Tomas Lind

Ledamot 0705-756413

Daniel Kihlqvist

Ledamot

Ola Olofsson

Ledamot

Mats Lekander

Jakt- och viltansvarig 0705-775130

Valberedning

Mats Lekander

Valberedning, sammankall. 0705-775130

Jan-Inge Johansson

Valberedning, ledamot 0304-678914

Ove Gustafsson

Valberedning, ledamot 070-7813786