Tjörn

Anders Jonsson

Ordförande, Ledamot 070-5588700

Ola Olofsson

Vice ordförande, Ledamot 0722455967

Tomas Lind

Sekreterare, Ledamot 070-5756413

Henry Hermansson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6353155

Roger Börjesson

Ledamot 0703066047

Lars-Gunnar Andersson

Ledamot 0706561318

Daniel Kihlqvist

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0738443050

Per-Olof Olofsson

Ledamot 070-3774783

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705376522

Valberedning

Björn Möller

Valberedning, sammankall. 0705120928

Per Ahl

Valberedning, ledamot 0304-660685