Tjörn

Anders Jonsson

Ordförande, Ledamot 070-5588700

Ola Olofsson

Vice ordförande, Ledamot 0722455967

Henry Hermansson

Kassör, Ledamot 070-6353155

Per-Olof Olofsson

Ledamot 070-3774783

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705376522

Roger Börjesson

Ledamot 0703066047

Lars-Gunnar Andersson

Ledamot 0706561318

Daniel Kihlqvist

Ledamot 0738443050

Mats Lekander

Jakt- och viltansvarig 0705775130

Valberedning

Mats Lekander

Valberedning, sammankall. 0705775130

Ove Gustafsson

Valberedning, ledamot 0707813786