Bokenäset

Östen Ramneskär

Ordförande, Ledamot 0705634824

Lars Hellberg

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-7231340

Olle Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0707653616

Lars-Erik Johansson

Kassör, Ledamot 0702392025

Anders Grytfors

Ledamot 0705568130

Ingrid Karlsson

Ledamot 0768406398

Johanna Ramneskär

Ledamot 0703338414

Lars-Georg Hedlund

Jakt- och viltansvarig 0705726052

Valberedning

Ture Olsson

Valberedning, sammankall. 0703812030

Gert Hermansson

Valberedning, ledamot 0705574624

Thore Gunnarsson

Valberedning, ledamot 0708740189