Bokenäset

Östen Ramneskär

Ordförande, Ledamot 0705-634824

Lars Hellberg

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-7231340

Olle Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0707-653616

Lars-Erik Johansson

Kassör, Ledamot 0702-392025

Anders Grytfors

Ledamot 0705568130

Ingrid Karlsson

Ledamot 0768-406398

Mattias Gustafsson

Ledamot 070-5427340

Lars-Georg Hedlund

Jakt- och viltansvarig 0705726052

Valberedning

Morgan Grundberg

Valberedning, sammankall. 070-5286026

Bengt Pettersson

Valberedning, ledamot 070-5837558

Stig Olsson

Valberedning, ledamot 070-5872347