Bokenäset

Östen Ramneskär

Ordförande, Ledamot 0705634824

Lars Hellberg

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0707231340

Olle Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0707653616

Lars-Erik Johansson

Kassör, Ledamot 0702392025

Anders Grytfors

Ledamot 0705568130

Ingrid Karlsson

Ledamot 0768406398

Mattias Gustafsson

Ledamot 0705427340

Lars-Georg Hedlund

Jakt- och viltansvarig 0705726052

Valberedning

Bengt Pettersson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0705837558

Morgan Grundberg

Valberedning, ledamot 0705286026

Stig Olsson

Valberedning, ledamot 0705872347