Värsås

Gunnar Hedén

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5895421

Katja Bårring

Vice ordförande, Ledamot 072-3299655

Stig Larsson

Sekreterare, Ledamot 070-6930697

Leif Djurberg

Kassör, Ledamot 070-6084188

Tommy Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5920122

Stefan Gustafsson

Ledamot 0736-453478

Per-Olof Källner

Jakt- och viltansvarig 070-8993357

Magnus Jonsson

Flyghavreansvarig 0500-420043

Valberedning

Per-Olof Källner

Valberedning, sammankall. 070-8993357

Patrik Bårring

Valberedning, ledamot 070-3512230

Johan Larsson

Valberedning, ledamot 0709-626265