Värsås

Gunnar Hedén

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705895421

Katja Bårring

Vice ordförande, Ledamot 0723299655

Stig Larsson

Sekreterare, Ledamot 0706930697

Leif Djurberg

Kassör, Ledamot 0706084188

Stefan Gustafsson

Ledamot 0736453478

Per-Olof Källner

Jakt- och viltansvarig 0708993357

Magnus Jonsson

Flyghavreansvarig 0500-420043

Valberedning

Johan Larsson

Valberedning, sammankall. 0709626265

Per-Olof Källner

Valberedning, ledamot 0708993357

Patrik Bårring

Valberedning, ledamot 0703512230