Fors-Rommele

Börje Larsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706-594051

Magnus Olsson

Vice ordförande, Ledamot 070-3763737

Ingvar Andreasson

Sekreterare, Ledamot 070-5600172

Einar Olsson

Kassör, Ledamot 076-9433474

Niklas Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-4075740

Valberedning

Erik Linde

Valberedning, sammankall. 070-5939819

Joakim Olsson

Valberedning, ledamot 070-3200037