Björke-Åsaka

Britt-Marie Johansson

Ordförande, Ledamot 070-9391279

Anders Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708484869

Andréas Fagerberg

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706486875

Lars Brügg

Kassör, Ledamot 0705516070

Frida Carlsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0738418987

Johan Axelsson

Ledamot 0702658707

Ingvar Axelsson

Ledamot 0706569707

Ludwig Hellborg

Ledamot 0727169766

Valberedning

Berit Kallin

Valberedning, sammankall. 0761356195

Jonas Karlsson

Valberedning, ledamot 0707232502