Björke-Åsaka

Britt-Marie Johansson

Ordförande, Ledamot 0709-391279

Anders Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8484869

Andréas Fagerberg

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6486875

Lars Brügg

Kassör, Ledamot 0705-516070

Frida Carlsson

Ledamot, Medlemsansvarig 073-8418987

Johan Axelsson

Ledamot 070-2658707

Ingvar Axelsson

Ledamot 070-6569707

Ludwig Hellborg

Ledamot 0727169766

Valberedning

Berit Kallin

Valberedning, sammankall.

Jonas Karlsson

Valberedning, ledamot 0707-232502