Västra Tunhem-Vänersnäs

Sven-Erik Svensson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705-703710

Henrik Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0730-391420

Annika Gustafsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-2013569

Christer Larsson

Kassör, Ledamot 070-4224190

Marcus Holmgren

Ledamot

Christoffer Malmevik

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 076-8417250

Marianne Järpedal

Ledamot 076-7970018

Valberedning

Anders Lunneryd

Valberedning, sammankall. 0708-989521

Jan-Olof Gunnarsson

Valberedning, ledamot 070-5099714

Martin Hedlund

Valberedning, ledamot 070-8650205