BrålandaSundals-Ryr

Jörgen Osvaldsson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0733648977

Helen Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0706973449

Henrik Jansson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0704754262

Robert Magnusson

Kassör, Ledamot 0733166929

Egon Osvaldsson

Ledamot 0705550252

Torbjörn Eriksson

Ledamot 0707831091

Jan Borssén

Jakt- och viltansvarig 0705750916

Valberedning

Nils Magnusson

Valberedning, sammankall. 0706968556

Dick Andersson

Valberedning, ledamot 0704154644

Erling Osvaldsson

Valberedning, ledamot 0730275911