BrålandaSundals-Ryr

Jörgen Osvaldsson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 073-3648977

Helen Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6973449

Henrik Jansson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0704-754262

Robert Magnusson

Kassör, Ledamot 0733-166929

Torbjörn Eriksson

Ledamot 070-7831091

Egon Osvaldsson

Ledamot 073-0275911

Bengt Josefsson

Ledamot 0521-30571

Jan Borssén

Jakt- och viltansvarig 070-5750916

Valberedning

Nils Magnusson

Valberedning, sammankall. 070-6968356

Dick Andersson

Valberedning, ledamot 0704154644

Erling Osvaldsson

Valberedning, ledamot 073-0275911