Bolstad

Helena Karlander

Ordförande, Ledamot 070-6726411

Nils-Erik Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-4156722

Camilla Fransson

Sekreterare, Ledamot 070-7181258

Jakob Eriksson

Kassör, Ledamot 073-4322106

Kenneth Carlsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0700-572315

Jonas Jonsson

Ledamot 073-3668773

Johan Svensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0735262597

Uno Carlsson

Flyghavreansvarig 0730-655051

Valberedning

Hans Rudell

Valberedning, sammankall. 070-6509077

Tommy Rosti

Valberedning, ledamot 070-5458993

Anders Karlander

Valberedning, ledamot 070-7173657