Mellerud Östra

Lena Larsson

Ordförande, Ledamot 070-6914565

Fredrik Torstensson

Vice ordförande, Ledamot 076-1345896

Tommy Nordström

Sekreterare, Ledamot 0735-420799

Fredrik Ottosson

Kassör, Ledamot 0703808073

Björn Svensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 076-8191126

Gustav Hilmér

Ledamot, Flyghavreansvarig 0707-303432

Jessica Jansson

Ledamot, Medlemsansvarig 0733-879570

Valberedning

Magnus Andersson

Valberedning, ledamot 070-2804486

Bengt Hjelte

Valberedning, ledamot 073-1841090