Kroppefjäll

Tobias Karlsson

Ordförande, Ledamot 0739827152

Tomas Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705902506

Lars Pettersson

Sekreterare, Ledamot 072-3847414

Roy Larsson

Kassör, Ledamot 073-5035192

Bo Johansson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5854723

Per-Arne Pettersson

Ledamot 0530-23091

Anders Andersson

Ledamot 070-3616076

Leif Pettersson

Ledamot 070-7427036

Kristian Söderlund

Jakt- och viltansvarig 070-3790361

Valberedning

Anders Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-6542245

Morgan Hallgren

Valberedning, ledamot 070-4936663