Högsäter-Rännelanda

Nils Karlsson

Ordförande, Ledamot 0703750124

Marcus Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0704854426

Anders Pettersson

Sekreterare, Ledamot 0703717473

Leif Larsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0703140531

Rolf Jakobsson

Ledamot 0705857597

Morgan Karlsson

Ledamot 0706301266

Jonas Eriksson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703205651

Ulf Jonasson

Ledamot 0706616709

Valberedning

Yvonne Pettersson

Valberedning, sammankall. 0703271949

Alexander Johansson

Valberedning, ledamot 0738443839