Högsäter-Rännelanda

Nils Karlsson

Ordförande, Ledamot 070-3750124

Marcus Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-4854426

Göran Augustsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 076-2474579

Leif Larsson

Kassör, Ledamot 070-3140531

Anders Pettersson

Ledamot 070-3717473

Jonas Eriksson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3205651

Valberedning

Yvonne Pettersson

Valberedning, sammankall. 070-3271949

Alexander Johansson

Valberedning, ledamot 073-8443839