Råggärd-Järbo

Roland Jakobsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0730267374

Inger Jakobsson

Vice ordförande, Ledamot 0722410280

Hans Carlsson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705488295

Birgitta Gustafsson

Kassör, Ledamot 0702550546

Simon Hermansson

Ledamot 0768291126

Georg Gustafsson

Flyghavreansvarig 0706362026

Valberedning

Thorbjörn Jakobsson

Valberedning, sammankall. 0739691280

Rune Andersson

Valberedning, ledamot 0703077017