Sotenäs

Håkan Christensson

Ordförande, Ledamot 070-6599701

Robert Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706733107

Elias Rödström

Sekreterare, Ledamot 070-7794798

Gustav Ferm

Kassör, Ledamot 0701434508

Sara Lengquist

Ledamot

Yngve Johansson

Ledamot 076-8145006

Johan Christensson

Jakt- och viltansvarig 070-6599703

Kjell Mattsson

Flyghavreansvarig 0708-520190

Valberedning

Mats Jacobsson

Valberedning, sammankall. 0734034125

Uno Hogmalm

Valberedning, ledamot 070-5502341

Tore Gustavsson

Valberedning, ledamot 070-3472997