Sotenäs

Håkan Christensson

Ordförande, Ledamot 0706599701

Robert Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706733107

Elias Rödström

Sekreterare, Ledamot 0707794798

Gustav Ferm

Kassör, Ledamot 0701434508

Sara Lengquist

Ledamot

Yngve Johansson

Ledamot 0768145006

Johan Christensson

Jakt- och viltansvarig 0706599703

Kjell Mattsson

Flyghavreansvarig 0708520190

Valberedning

Uno Hogmalm

Valberedning, sammankall. 0705502341

Johan Christensson

Valberedning, ledamot 0706599703

Tore Gustavsson

Valberedning, ledamot 0703472997