Kville Härad

Robert Darholm

Ordförande, Ledamot 0730313155

Krister Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0702444349

Yngve Johansson

Sekreterare, Ledamot 0706913557

Jessica Nylén

Kassör, Ledamot 0761099333

Martin Alfredsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0703041224

Fredrik Erlandsson

Jakt- och viltansvarig 0704661425

Erik Andersson

Flyghavreansvarig 0525-30009

Valberedning

Fredrik Erlandsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0704661425

Joel Aronsson

Valberedning, ledamot 0702445407