Kville Härad

Robert Darholm

Ordförande, Ledamot 0730-313155

Krister Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 070-2444349

Yngve Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-6913557

Jessica Nylén

Kassör, Ledamot 076-1099333

Martin Alfredsson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-3041224

Hans Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-7170592

Erik Andersson

Flyghavreansvarig 0525-30009

Valberedning

Oskar Qvist

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-2045761

Joel Aronsson

Valberedning, ledamot 070-2445407

Fredrik Erlandsson

Valberedning, ledamot 0704-661425