Bullaren

Jan Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6886787

Andreas Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0525-50300

Guy Robertsson

Sekreterare, Ledamot 070-5643078

Peter Hall

Kassör, Ledamot 070-6920853

Paul Kristiansson

Ledamot 070-3250521

Frank Andersson

Ledamot 070-6050227

Valberedning

Leif Gustavsson

Valberedning, sammankall. 070-3137962

Henry Johansson

Valberedning, ledamot 0525-42021