Dals-Ed

Carl-Johan Wallström

Ordförande, Ledamot 0705611164

Karin Strutz

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 0706532270

Carl-Göran Strutz

Sekreterare, Ledamot 0705561876