Norra Billingen

Hans Lindström

Ordförande, Ledamot 072-5351111

Robert Roth

Vice ordförande, Ledamot 0703-232279

Jonatan Turesson

Sekreterare, Ledamot 076-8271695

Anders Lindström

Kassör, Ledamot 070-7353141

Peter Lindholm

Ledamot, Medlemsansvarig 073-3568722

Göran Lövberg

Jakt- och viltansvarig 0511-82133

Markus Lindström

Flyghavreansvarig 070-3583344

Valberedning

Douglas Turesson

Valberedning, sammankall. 0511-83078

Mattias Eriksson

Valberedning, ledamot 070-6313223

Lennart Bogren

Valberedning, ledamot 0705-328887