Bengtsfors Södra

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5861155

Adam Kling

Vice ordförande, Ledamot 0706751251

Birgit Hansson

Sekreterare, Ledamot 0703302885

Rolf Larsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0703193853

Elisabet Jonsson

Ledamot 0733749259

Henrik Torstensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708484238

Lennart Eriksson

Ledamot

Valberedning

Bengt Svan

Valberedning, sammankall. 0723040921

Per Johnsson

Valberedning, ledamot 0768206240

Tommy Ström

Valberedning, ledamot 0703213847