Bengtsfors Södra

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5861155

Adam Kling

Vice ordförande, Ledamot 070-6751251

Birgit Hansson

Sekreterare, Ledamot 070-3302885

Rolf Larsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3193853

Elisabet Jonsson

Ledamot 073-3749259

Henrik Torstensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-8484238

Lennart Eriksson

Ledamot

Valberedning

Bengt Svan

Valberedning, sammankall. 072-3040921

Per Johnsson

Valberedning, ledamot 076-8206240

Tommy Ström

Valberedning, ledamot 0703-213847