Lelång

Per Jonsson

Ordförande, Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0709377004

Sören Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0768095827

Ylva Jonsson

Sekreterare, Ledamot

Kjell-Åke Andersson

Ledamot 0738413094

Birgitta Sandrén

Ledamot 0703518211

Jesper Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0704132642