Tidan

Kate Mårtensson

Ordförande, Kassör, Ledamot 072-7274493

Linus Lidberg

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0738097016

Linn Andersson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0702679889

Olof Karlsson

Ledamot 0703664650

Åsa Mårtensson

Ledamot 0737028795

Rickard André

Ledamot

Lennart Jonsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0500-470266

Valberedning

Mattias Seger

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0739307088

Eva Persson

Valberedning, ledamot 0501-25042