Kinnekullebygden

Mattias Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-4493053

Mikael Larsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3663026

Magnus Claesson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5728092

Katarina Eriksson

Ledamot 073-9516241

Susanna Lundgren

Ledamot 073-8497214

Lena Hinders

Jakt- och viltansvarig 070-9998067

Valberedning

Per Söderlund

Valberedning, sammankall. 0510-541006

Magnus Olofsson

Valberedning, ledamot 070-7426634

Johan Larm

Valberedning, ledamot 070-6329788