Kinnekullebygden

Mattias Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-4493053

Mikael Larsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0703663026

Kjell Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0703248811

Magnus Claesson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5728092

Katarina Eriksson

Ledamot 0739516241

Susanna Lundgren

Ledamot 0738497214

Emma Vidarsson

Jakt- och viltansvarig 070-2193874

Valberedning

Magnus Olofsson

Valberedning, sammankall. 0707426634

Oskar Lundgren

Valberedning, ledamot 072-7321409

Johan Larm

Valberedning, ledamot 0706329788