Lundsbrunnsorten

Håkan Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0709394744

Tomas Anderson

Vice ordförande, Ledamot 0706717468

Tomas Hedström

Sekreterare, Ledamot 0705554174

Ulrik Liljeberg

Kassör, Ledamot 0708884983

Håkan Johansson

Ledamot 0511-57092

Jan Johansson

Jakt- och viltansvarig

Christer Berghem

Flyghavreansvarig 0707102116

Valberedning

Christer Berghem

Valberedning, sammankall. 0707102116

Jonas Persson

Valberedning, ledamot 0511-54233