Tunbygden

Josefina Guttman

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5371434

Magnus Brättorp

Vice ordförande, Ledamot 070-2628533

Jens Gustafsson

Sekreterare, Ledamot 073-3806002

Sören Fredriksson

Kassör, Ledamot 0703-966869

Linnea Knutsson

Ledamot

Magnus Knutsson

Ledamot 070-6418009

Pär Johansson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5571009

David Olofsson

Ledamot 070-5886743

Lennart Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-3958625

Valberedning

Lennart Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-3958625

Johan Knutsson

Valberedning, ledamot 0514-30370

Lennart Larsson

Valberedning, ledamot 070-2156234