Tådeneorten

Katarina Löfman

Ordförande, Ledamot 073-7275530

Maria Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0733629022

Peter Rahm

Sekreterare, Ledamot 0706878055

Anders Bergman

Kassör, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0734205989

Valberedning

Bengt Nilsson

Valberedning, sammankall. 0708683707

Yvonne Johansson

Valberedning, ledamot