Söne-Örslösa

Arne Bertilsson

Ordförande, Ledamot 070-5404627

Lars Eliasson

Vice ordförande, Ledamot 070-5107533

Carl-Magnus Ivarsson

Sekreterare, Ledamot 073-3224252

Anders Larsson

Kassör, Ledamot 070-6273493

Andreas Jansson

Ledamot 070-8906202

David Andreae

Ledamot 070-3580637

Ann-Charlott Jansson

Ledamot 0510-12515

Stefan Isaksson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8320657

Erik Bertilsson

Ledamot 0510-72281

Simon Andreae

Ledamot, Medlemsansvarig 0733-630420

Dan Jansson

Jakt- och viltansvarig 070-6012465

Valberedning

Roger Berg

Valberedning, sammankall. 0510-531059

Jarl Nordberg

Valberedning, ledamot 0510-12118

Kjell Ahlén

Valberedning, ledamot 070-9995053