Kållands Råda

Thorwald Carlsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0703186810

Patrik Tholérus

Vice ordförande, Ledamot 0705612562

Knud Nissen

Sekreterare, Ledamot 0705374699

Wilhelm Svederberg

Kassör, Ledamot 0703033353

Gustav Carlsson

Ledamot 0702280052

Thomas Nyberg

Ledamot 0708320520

Erika Nyberg

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Per Sjölander

Valberedning, sammankall. 0705415652

Gunnar Ljungström

Valberedning, ledamot 0735941429