Kållands Råda

Thorwald Carlsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 070-3186810

Patrik Tholérus

Vice ordförande, Ledamot 0705-612562

Knud Nissen

Sekreterare, Ledamot 070-5374699

Wilhelm Svederberg

Kassör, Ledamot 070-3033353

Gustav Carlsson

Ledamot 070-2280052

Thomas Nyberg

Ledamot 070-8320520

Erika Nyberg

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Per Sjölander

Valberedning, sammankall. 070-5415652