Vinningaorten

Håkan Eriksson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706-586712

Jacob Hassel

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0702724935

Johanna Pettersson

Sekreterare, Ledamot 073-2021856

Bengt Eklund

Kassör, Ledamot 070-6453119

Peter Ottersten

Ledamot 076-2079399

Jonas Pettersson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-9675626

Johan Bergström

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7770761

Valberedning

Carl Björnson

Valberedning, sammankall. 070-2141401

Erik Pettersson

Valberedning, ledamot 072-2060779

Lars Svensson

Valberedning, ledamot 070-8250367

Frida Ottersten

Valberedning, ledamot 070-8353897

Rasmus Helin

Valberedning, ledamot 070-2701338