Saleby

Kjell Abelsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 073-6275396

Kent Thorstensson

Vice ordförande, Ledamot 070-5150929

Hans Eriksson

Kassör, Ledamot 070-6586706

Mattias Abelsson

Ledamot 073-7890631

Niklas Svensson

Barn- och ungdomsansvarig 070-3084166

Kurt Svensson

Jakt- och viltansvarig 070-8770231

Peter Svensson

Flyghavreansvarig 0708920835

Valberedning

Alf Cederbom

Valberedning, sammankall. 0510-530026

Ingemar Löfstrand

Valberedning, ledamot 0730-913615

Mikael Hammarén

Valberedning, ledamot 070-6512318