Ullervadsorten

Annie Jonzon

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705500296

Karoline Wahn

Vice ordförande, Ledamot 0733466057

Malin Bengtsson

Sekreterare, Ledamot 0708286583

David Larsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0501-30195

Tomas Bengtsson

Ledamot 070-8152543

Stefan Gustafsson

Ledamot 0705230172

Jonas Jonzon

Ledamot 0708276709

Johannes Ekström

Ledamot 0709509955

Lars Jansson

Jakt- och viltansvarig 0708335415

Valberedning

Henrik Svalmark

Valberedning, sammankall. 070-2384332

Ylva Källgård

Valberedning, ledamot