Ullervadsorten

Sofia Broo

Ordförande, Ledamot 070-3552383

Annie Jonzon

Vice ordförande, Ledamot

Malin Bengtsson

Sekreterare, Ledamot 0708286583

David Larsson

Kassör, Flyghavreansvarig 0501-30195

Tomas Bengtsson

Ledamot 0708-152543

Stefan Gustafsson

Ledamot 070-5230172

Karoline Wahn

Ledamot 0733-466057

Lars Jansson

Jakt- och viltansvarig 070-8335415

Valberedning

Fredrik Olsson

Valberedning, sammankall. 0706026518

Ulf Broo

Valberedning, ledamot 0703552878

Rune Skogsberg

Valberedning, ledamot 070-4135153