Ullervadsorten

Sofia Broo

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0703552383

Annie Jonzon

Vice ordförande, Ledamot

Malin Bengtsson

Sekreterare, Ledamot 0708286583

David Larsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0501-30195

Tomas Bengtsson

Ledamot 0708152543

Stefan Gustafsson

Ledamot 0705230172

Karoline Wahn

Ledamot 0733466057

Jonas Jonzon

Ledamot 0708276709

Lars Jansson

Jakt- och viltansvarig 0708335415

Valberedning

Rune Skogsberg

Valberedning, sammankall. 0704135153

Henrik Svalmark

Valberedning, ledamot 0702384332

Ylva Källgård

Valberedning, ledamot