Barne-Åsaka-Fåglumbygden

Svante Hellnevi

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3541035

Erik Börjesson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-4884091

Mikael Carlsson

Kassör, Ledamot 0705-619726

Johan Johannesson

Ledamot 070-6594272

Bror Johansson

Ledamot 0733614573

Kenth Larsson

Ledamot 070-3208473

Ingvar Svensson

Jakt- och viltansvarig 0705-833774

Anders Assmundsgård

Flyghavreansvarig 070-4042122

Valberedning

Tommy Lundsgård

Valberedning, sammankall. 0703-386509

Ebbe Svantesson

Valberedning, ledamot 070-1081025

Björn Jonsson

Valberedning, ledamot 070-3638943