Skarstad-Jung

Magnus Lundqvist

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 0708210822

Leif Lundgren

Vice ordförande, Ledamot 0706521237

Linnea Johnson

Sekreterare, Ledamot 0761410717

Andreas Kvarnsten

Kassör, Ledamot 070-5662053

Svante Johansson

Ledamot 0733323309

Robert Mellegård

Ledamot 0705500184