Kvänumsbygden

Bengt Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706970323

Patrik Velander

Vice ordförande, Ledamot 0706342675

Karin Mann

Sekreterare, Ledamot 0703692087

Anna Gunnarsson

Kassör, Ledamot 0706270041

Henrik Wass

Ledamot, Flyghavreansvarig 0702466777

Sara Grimling

Ledamot 0706703234

Lars Jakobsson

Ledamot 0705773205

Andreas Kvist

Ledamot 0706887075

Peter Johansson

Ledamot 070-5531510

Evelin Johansson

Ledamot 0730609538

Pelle Gidstedt

Jakt- och viltansvarig 0703075807

Kjell Bender

Flyghavreansvarig 0703493165

Valberedning

Ulla Johansson

Valberedning, sammankall. 0705892033

Rune Karlsson

Valberedning, ledamot 073-0965200

Gustaf Carlsson

Valberedning, ledamot