Kvänumsbygden

Bengt Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706970323

Patrik Velander

Vice ordförande, Ledamot 0706342675

Karin Mann

Sekreterare, Ledamot 0703692087

Anna Gunnarsson

Kassör, Ledamot 0706270041

Andreas Kvist

Ledamot 0706887075

Sara Grimling

Ledamot 0706703234

Peter Johansson

Ledamot 070-5531510

Henrik Wass

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 0702466777

Lars Jakobsson

Ledamot 0705773205

Evelin Johansson

Ledamot 0730609538

Kjell Bender

Flyghavreansvarig 0703493165

Valberedning

Rune Karlsson

Valberedning, sammankall. 0730965200

Ulla Johansson

Valberedning, ledamot 0705892033

Gustaf Carlsson

Valberedning, ledamot