Kvänumsbygden

Bengt Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6970323

Patrik Velander

Vice ordförande, Ledamot 070-6342675

Karin Mann

Sekreterare, Ledamot 070-3692087

Anna Gunnarsson

Kassör, Ledamot 070-6270041

Andreas Kvist

Ledamot 070-6887075

Peter Johansson

Ledamot 070-5531510

Henrik Wass

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 0702466777

Tommy Friberg

Ledamot 0705158637

Lars Jakobsson

Ledamot 0705-773205

Evelin Johansson

Ledamot 0730-609538

Kjell Bender

Flyghavreansvarig 070-3493165

Valberedning

Rune Karlsson

Valberedning, sammankall. 0730965200

Ulla Johansson

Valberedning, ledamot 070-5892033

Gustaf Carlsson

Valberedning, ledamot