Dimbobygden

Erik Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-2292792

Thomas Högberg

Sekreterare, Ledamot 073-3125580

Per Carlsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-7336276

David Johansson

Ledamot 073-0780691

Rune Andersson

Jakt- och viltansvarig 073-3904589

Valberedning

Claes Johansson

Valberedning, sammankall. 0737-309921

Mikael Hallin

Valberedning, ledamot 070-6943158

Rune Andersson

Valberedning, ledamot 073-3904589