Dimbobygden

Erik Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0702292792

Thomas Högberg

Sekreterare, Ledamot 0733125580

Per Carlsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0707336276

David Johansson

Ledamot 0730780691

Rune Andersson

Jakt- och viltansvarig 0733904589

Valberedning

Claes Johansson

Valberedning, sammankall. 0737309921

Mikael Hallin

Valberedning, ledamot 0706943158

Rune Andersson

Valberedning, ledamot 0733904589