Dimbobygden

Mikael Hallin

Ordförande, Ledamot 070-6943158

Thomas Högberg

Sekreterare, Ledamot 0733125580

Per Carlsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0707336276

David Johansson

Ledamot 0730780691

Erik Andersson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-2292792

Rune Andersson

Jakt- och viltansvarig 0733904589

Valberedning

Rune Andersson

Valberedning, sammankall. 0733904589

Claes Johansson

Valberedning, ledamot 0737309921