Vättak

Stig Lundberg

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 073-9990801

Bosse Johansson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6652071

Ingmar Henriksson

Kassör, Ledamot 073-8055498

Birger Karlsson

Ledamot 0727-391313

Harald Gustafsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 076-8222022

Valberedning

Birger Karlsson

Valberedning, ledamot 0727-391313

Bosse Johansson

Valberedning, ledamot 070-6652071

Harald Gustafsson

Valberedning, ledamot 076-8222022

Ingmar Henriksson

Valberedning, ledamot 073-8055498

Stig Lundberg

Valberedning, ledamot 073-9990801